head-img

CEO

Low Sze Wee

Corporate Communications

Joyce Chua
Abigail Lee
Pang Ze Shuen
Szeto Hiu Yan
Justine Wong

Corporate Services

Jonathan Ng
Katherine Choo
How Ee Yin
Khow Lai Fan
Ong Lian Kim

Programmes

Lee Ee Wurn
Vincent Loh
Rex Aw
Justin Chin
Shaun Choh
Shirley Khng
Low Yean Lin
Ng Mei Wan
Catherine Tan
Tan Yuan Lin

Estates

Phua Ann Chuan
Anthony Goh
Alvin Thong
Chai Lee Wen
Benjamin Chan
Chua Xin En
Andrew Fernandez
Goh Shi Xuan
Gui Jing Xin
Hu Chun Lai
Jayne Lee
Eric Lim
Mohd Fazly Abdul Rahman
Shivvani Jegatheesan
Audrey Wan